skip to Main Content

Becuri, neoane, LED

Cum colectăm becuri și tuburi fluorescente

 • Un deșeu de tip DEEE este reciclabil dacă întrunește cel puțin una din următoarele cerințe:
  • Se introduce în priză
  • Utilizează baterii
  • Necesită încărcare
  • Are o imagine cu o pubelă pe roți tăiată cu o cruce (vezi mai jos)

 • Becurile și tuburile de neon pot fi predate centrelor sau punctelor de colectare specializate în acest sens (ex. Recolamp). De curând, magazinele care comercializează asemenea produse sunt obligate să asigure clienților posibilitatea de a preda gratuit acest tip de DEEE-uri.
 • Chiar dacă sunt fabricate din sticlă, este foarte important să NU se predea becurile sau tuburile fluorescente împreună cu deșeurile de sticlă, întrucât conțin un tip diferit de sticlă, cu elemente metalice și pot conține substanțe periculoase.
 • Instalațiile de iluminat de Crăciun sunt, de asemenea, DEEE-uri. Pentru predarea lor, se va verifica înainte dacă sunt primite la centrul/punctul de colectare sau colectorul ales.

Cum se reciclează becurile și neoanele?

Așa-numitele becuri „ecologice”, sunt și trebuie reciclate, deoarece conțin vapori de mercur, un material prețios și extrem de toxic, atât pentru mediu, cât și pentru oameni. În niciun caz nu ar trebui ca aceste becuri să ajungă la groapa de gunoi! Același lucru este valabil și pentru neoanele de culoare roșie, care conțin de asemenea vapori de mercur. Neoanele convenționale albe conțin dioxid de carbon, un gaz care există în mod natural în atmosferă.

Deoarece mercurul din aceste becuri este sub formă de vapori, procesul este unul controlat. În mod normal, cămașa de sticlă este spartă în vid, iar vaporii de mercur sunt absorbiți într-un recipient răcit, pentru a se condensa în formă lichidă; este un proces similar distilării țuicii de casă, numai că în locul unui cazan se folosește o pompă de vid.[1]

Știați că…

Deșeurile electronice reprezintă 5% din totalul mondial al deșeurilor municipale solide (similar cu cel al ambalajelor din plastic, dar mult mai nocive decât plasticul).

Clipuri video

De ce colectăm deșeurile electrice

Drumul deşeurilor electrice după colectarea selectivă

Cei de Recycle Now prezintă cum se reciclează becurile

Aceste informații au fost culese și v-au fost prezentate cu sprijinul asociației Ecoteca, prin programul UrbanWins.

[1] Sursa: http://www.sigurec.ro/ro/despre-sigurec/reciclez1/reciclarea-becurilor-si-neoanelor.html

Back To Top