fbpx
skip to Main Content

Politica de confidentialitate

 

Depunem constant eforturi pentru a asigura confidentialitatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Legalitatea, transparenta si caracterul echitabil al oricarei operatiuni de prelucrare reprezinta o prioritate pentru noi, sens in care va invitam sa cititi cu atentie si in integralitate politica noastra in acest sens.

 

 

Date privind operatorul de date cu caracter personal

Operatorul ce prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul paginii web www.hartareciclarii.ro este ViitorPlus – asociatia pentru dezvoltare durabila  (denumita in continuare „ViitorPlus”), avand sediul in Str. Ronda Nr. 24, mansarda camera 2, Bucuresti, Sectorul 2  Cod Fiscal: 18654032, inregistrata cu nr. 10134/14.10.2016 la Judecatoria Sector 2.

Operatorul poate fi contactat la adresa de e-mail: info@hartareciclarii.ro

 

Ce este „prelucrarea” conform  Regulamentului European nr. 679/2016 (GDPR)?

“Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

 

Datele colectate de VIITORPLUS, in functie de modalitatea si scopul comunicarilor primite

Accesarea si consultarea prezentei pagini web nu este conditionata de furnizarea de date cu caracter personal din partea Utilizatorilor (persoane vizate).

Furnizarea de date cu caracter personal este necesara numai in situatia in care utilizatorii doresc sa participe la modulele  “contributing” – „Modifica informatiile despre punctele de colectare” si „Adauga puncte de coclectare”, trasmitand comunicari catre platforma ca sunt in acord cu scopurile generale si modalitatile de utilizare conforme ale platformei.

Orice colectare si prelucrare a datelor personale se face cu consimtamantul implicit al utilizatorului care isi creeaza un cont de utilizator si/sau face orice comunicari ulterioare catre/prin/pe platform.

Orice utilizator care nu este de acord cu modalitatile de prelucrare detaliate in cele de mai jos este rugat sa nu intreprinda niciuna dintre actiunile care implica, in mod necesar, o colectare prealabila si prelucrare a datelor sale.

VIITORPLUS colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal aferente inregistrarii unui cont de utilizator, datele transmise fie la adresele de comunicare afisate, fie prin intermediului formularului de contact disponibil pe platforma, fie datele de localizare in raport de care utilizatorii inregistrati fac interogari ale platformei/aplicatiei.

Tipurile de date prelucrate depind de modalitatea in care persoana vizata intelege sa utilizeze platforma, de modurile si scopurile in care contacteaza operatorul:

 • crearea unui cont de utilizator urmata ori nu de comunicari catre/pe/prin platforma;
 • interogarea platformei pentru localizarea punctelor de interes din proximitatea locatiei sale curente;
 • solicitare informatii de orice tip
 • solicitari/reclamatii/sesizari privind datele sale cu caracter personal – feedback pentru informatiile care i-au fost furnizate prin intermediul platformei, cu privire la neregularitati privind comunicarile celorlalti utilizatori, cu privire la conditiile de colaborare si orice contact cu angajatii/reprezentantii/colaboratorii VIITORPLUS (strict din prisma celor care intereseaza VIITORPLUS si activitatea de pe platforma).

Totodata, VIITORPLUS poate sa colecteze involuntar si alte date ce nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri tehnici), furnizate de catre browserul de internet prin intermediul caruia se face accesul la site, insa astfel de informatii nu vor fi utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate;

 

Concret:

 1. prin crearea unui cont de utilizator dupa inregistrarea prin formular, persoana vizata furnizeaza: numele (obligatoriu), prenumele (obligatoriu), numele de utilizator ales (in cazul in care va fi sugerat automat in baza celor introduse la spatiile aferente numelui si prenumelui rugam precizati), adresa de e-mail (obligatoriu).
 2. prin crearea unui cont de utilizator dupa integrarea datelor aferente profilului personal din reteaua Facebook persoana vizata furnizeaza datele furnizate catre aceasta retea si disponibile in limita celor agreate a fi trasferate din cadrul acestei pagini de catre utilizator – respectiv nume/nickname, adresa de e-mail, fotografia de profil. Datele preluate de la prezenta aplicatie/platforma de orice platforma si/sau spatiu online pe care utilizatorul intelege sa le integreze in utilizarea platformei sunt nume/nickname, adresa de e-mail, fotografia de profil, id retea sociala. In ceea ce priveste datele aferente oricarei operatiuni de distribuire/transmitere a continutului prezentei platforme sau privind activitatea utilizatorului pe platforme catre spatii/platforme/retele externe de orice tip, datele preluate de acestea din urma si conditiile de prelucrare depind, in intergalitate, de propria politica de confidentialitate a cestor platforme si/sau spatii.
 3. prin interogarea platformei cu privire la locatiile de interes inregistrate in platforma, persoana vizata furnizeaza: datele sale de localizare, de la momentul interogarii. Furnizarea acestor date la momentul interogarii este la optiunea utilizatorului.
 4. prin orice interogari ale platformei/prin selectarea prealabila a unor criterii de selectie din prisma relevantei datelor disponibile in platforma pentru utilizator, persoana vizata furnizeaza informatii legate de IP, browser, locatie, identitate asa cum poate fi ea urmarita pe baza informatiilor deja oferite site-ului.
 5. prin completarea formularelor de contact puse la dispozitie pe platforma/aplicatie intr-unul din scopurile precizate anterior, persoana vizata furnizeaza: numele (obligatoriu) si adresa de e-mail (obligatoriu). Distinct de acestea, persoana vizata mai poate oferi date cu caracter personal, fara solicitarea operatorului, prin completarea spatiului destinat masajului propriu-zis.
 6. prin transmiterea de mesaje de orice tip la adresele de contact disponibile pe platforma, persoana vizata furnizeaza: datele sale de contact aferente modalitatii de comunicare alese si, eventual, alte date, precum sexul sau anul nasterii si varsta, (in masura in care reiese implicit din numele sau adresa de e-mail), orice date furnizate in cuprinsul mesajului propriu-zis, numele si prenumele optional (cu exceptand trasmiterea de CV-uri, si de solicitari/reclamatii/sesizarii privind datele cu caracter personal, solicitari/reclamatii/sesizari care presupun o identificare prealabila adecvata, conform prezentei politici).
 7. prin activarea cookies-urilor de marketing utilizate de site-ul nostru, pentru a primi oferte si informari privind servicii si produse noi/promotii etc
 8. prin transmiterea de solicitari/reclamatii/sesizari privind datele sale, direct sau prin imputernicit, persoana vizata furnizeaza numele, prenumele, datele de contact aferente modalitatii de comunicare alese sau alte date de contact (daca doreste sa primeasca informarile aferente solicitarii/reclamatiei/sesizarii sale intr-o alta modalitate decat cea in care a transmis-o catre operator), alte date ce pot fi deduse din prenume si adresa de e-mail, si un alt atribut de identificare/dovata calitatii imputernicitului si atributele sale de identificare (numai in conditiile descrise mai jos, la sectiunea Solicitari/reclamatiei/sesizari privind datele cu caracter personal – gestionare, solutionare, comunicare si cooperare)

 

Niciun fel de date asociate contului de utilizator, inclusiv Numele/Prenumele ori Numele de utilizator sub se care se fac orice tip de comunicari pe/catre/prin platforma nu vor fi facute publice si nu vor fi accesibile celorlalti utilizatori ai platformei. Orice derogari de la prezenta politica de confidentialitate se vor face numai in cazurile si conditiile prevazute de lege.

 

Scopul colectarii si prelucrarii datelor

 • pentru respectarea si asigurarea exercitarii in mod efectiv a tuturor drepturilor si intereselor legitime ale personelor vizate;
 • pentru a asigura functionarea optima a platformei din prisma scopurilor ei, conform celor precizate in documentul intitulat Termeni si conditii, disponibil pe prezenta platforma si pentru a asigura, in limita posibilitatilor obiective si rezonabile, veridicitatea si relevanta oricaror informatii si date disponibile pe platforma;
 • pentru gestionarea si solutionarea oricaror solicitari/sesizari/reclamatii/oferte primite prin intermediul formularelor de contact si la adresele de comunicare afisate, inclusiv pentru a raspunde acestora in functie de natura lor si pentru indeplinirea obligatiilor operatorului, inclusiv cele stabilite de GDPR, legislatia nationala in materie datelor si de catre Autoritatea de Supraveghere;
 • pentru a initia colaborari in domeniile vizate de scopurile platformei, si a asigura vizibilitatea campaniilor organizate de ViitorPlus;
 • pentru a ne imbunatati permanent platforma, masurile si politicile de securitate si confidentialitate;
 • pentru ocuparea locurilor de munca vacante, cooptarea de voluntari si colaboratori de orice tip.

 

Concret:

Datele furnizate de persoana vizata conform punctelor 1-2 de mai sus sunt utilizate  pentru a stabili premise minime de veridicitate  a contributiilor de orice tip la platforma. Datele se vor asocia unui cont de utilizator unic, si vor putea facilita raspunsul fata de solicitarile/sesizarile de orice tip ale utilizatorului in cauza, preintampinarea integrarii in orice mod in platforma a unui continut nepermis de lege sau de documentul intitulat Termeni si conditii (prin restrictionarea accesului unui utilizator care nu actioneaza onest si buna-credinta, cenzurarea comunicarilor catre/pe platforma a unui anumit utilizator si alte asemenea masuri), pentru a permite utilizatorilor sa distribuie orice activitate proprie de pe platforma ori relevanta acestora din cadrul platformei in alte spatii web de orice tip. Prelucrarea acestor date ar putea facilita inclusiv preintampinarea savarsirii de fapte de natura penala ori care pagubesc/lezeaza in orice mod drepturile si interesele legitime ale ViitorPlus, ale utilizatorilor platformei ori ale unor terti (de exemplu, in situatia raspandirii unor afirmatii defaimatoare nereale la adresa unui concurect din domeniile de activitate care vizeaza scopurile platformei).

Datele furnizate de persoana vizata conform punctelor 3, respectiv 4 de mai sus vor fi prelucrate exclusiv in raport de interogarea efectuata la un moment dat in corelatie cu motorul de localizare a punctelor de interes din platforma, pentru a le furniza pe cele din imediata proximitate a utilizatorului care face interogarea,  respectiv pentru a imbunatati experienta utilizatorlor din prisma relevantei informatiilor pentru care vor primi newsletter/ notificari sau li se vor afisa, in viitor, informatiile din platforma.

 

Datele furnizate conform punctelor 5, 6 si 7 de mai sus vor fi folosite pentru comunicarea unui raspuns la solicitarea adresata sau de stabilire a unor raporturi in baza unui Contract de voluntariat prin:

 • contactarea pe e-mail sau dupa caz, telefonic ;
 • daca singura coordonata de contact furnizata de catre persoana vizata este adresa sa, prin corespondenta;
 • daca singura data de contact furnizata este numarul de telefon, iar solicitarea are un caracter complex, care necesita o comunicare ampla si nu ar putea fi transmisa, in mod rezonabil, telefonic, VIITORPLUS poate solicita telefonic inclusiv furnizarea unei adrese de e-mail, la libera optiune a solicitantului de a o furniza ori nu, fara ca nefurnizarea sa conditioneze furnizarea acelor informatii care pot fi transmise, in conditii rezonabile, si telefonic.

 

Datele furnizate de persoana vizata conform punctului 8 de mai sus vor fi prelucrate in scopurile si conditiile detaliate in Politica de cookies, disponibila pe prezenta platforma/aplicatie.

 

Datele furnizate pe persoana vizata conform punctului 9 de mai sus vor fi utilizate pentru confirmarea identitatii sale in mod adecvat si rezonabil, pentru efectuarea de verificari, pentru adoptarea unor masuri adecvate etc. si pentru furnizarea unui raspuns/asigurarea unei informari adecvate catre persoana vizata, in conditiile sectiunii – Solicitari/reclamatiei/sesizari privind datele cu caracter personal – gestionare, solutionare, comunicare si cooperare, din prezentul document.

 

In cazul transmiterii unui feedback negativ din partea unei persoane fizice, VIITORPLUS va depune toate eforturile rezonabile pentru a cerceta si, eventual a remedia situatia, si va transmite persoanei vizate un raspuns adecvat. Prelucrarea in scopul trasmiterii unui raspuns se subordoneaza interesului legitim al operatorului de a asigura functionalitatea optima a platformei, de a colabora eficient cu partenerii sai/potentialii sai parteneri prin intermediul platformei, de a-si mentine buna-reputatie si imaginea, de a verifica modul in care angajatii, reprezentantii sai, voluntarii care desfasoara activitati in numele asociatiei, respecta in relatiile cu tertii normele legale, Regulamentul intern al operatorului, politicile sale privind datele cu catacter personal, bunele moravuri si buna-cuviinta.

La perioade rezonabile de timp, ca regula, din 6 in 6 luni, sau la alte termene in raport de anumite circumstante specifice precum (nelimitativ) furnizarea de servicii noi/angajarea de nou personal/cooptarea unor noi voluntari sau a unor evenimente in raport cu platforma care conduc la concluzia ca exista o necesitate in acest sens, operatorul poate invita utilizatorii sa transmita un feedback privind orice aspect in legatura cu platforma si sa faca inclusiv propuneri in vederea imbunatatirii serviciilor.

 

Temeiurile prelucrarii datelor de catre Operator

 

VIITORPLUS prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul platformei www.hartareciclarii.ro in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

 • in baza consimtamantului implicit si neindoielnic exprimat al utilizatorului in sensul de a-si crea un cont de utilizator, de a face orice fel de interogari in sau comunicari de orice tip pe/catre platforma;
 • in baza consimtamantului expres al utilizatorilor, in scopuri de marketing, pentru trimiterea de informari periodice, notificari prin newslettere
 • obligatiile legale ale operatorului, in raport de specificul activitatii desfasurate in mediul on-line, in raport de obiectul sau de activitate si conform GDPR.

 

Durata prelucrarii

 

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformei, prelucrate de VIITORPLUS sau de partenerii VIITORPLUS sunt retinute pentru o perioada determinata, in functie de scopul colectarii:

 • datele asociate contului de utilizator, istoricul interogarilor si colectarile privind sub aspectul relevantei pentru utilizator a informatiilor disponibile pe platforma pana la stergerea contului de utilizator;
 • datele colectate involuntar de operator pentru o perioada de 3 ani de la momentul colectarii;
 • datele furnizate prin intermediul formularelor disponibile pe site, pentru o perioada de 5 ani de la momentul colectarii;
 • datele colectate prin intermediul oricaror comunicari transmise de persoanele vizate la datele de contact furnizate pe site/prin aplicatie, pentru o perioada de 5 ani de la momentul colectarii;
 • datele aferente CV-urilor transmise in vederea recrutarii, pentru o durata de 1 an de la data colectarii; prin exceptie, pentru CV-urile persoanelor angajate, acestea vor fi atasate la dosarele lor persoanale, si vor fi pastrate in scopul derularii contractului, iar dupa incetarea contractului de munca in orice mod, vor fi pastrate pe o durata de 75 de ani conform termenului prevazut de Legea nr. 16/1996 a arhivelor nationale, republicata.
 • datele aferente CV-urilor trasmise in vederea incheierii unui Contract de voluntariat, pe o durata de 1 an de la data primirii lor, cu exceptia situatiei in care se ajunge la incheierea contractului. In acest ultim caz, datele se vor pastra pe intreaga durata de valabilitate a contractului si pe o durata de 3 ani de la incetarea acestuia in orice mod.
 • datele prelucrate in scop de marketing pe baza de consimtamant, pana la retragerea consimtamantului persoanelor vizate.
 • datele aferente documentelor prin care operatorul poate proba in fata ANSPDCP a modului de solutionare al sesizarilor/reclamatiilor/solicitarilor persoanei vizate, facute personal sau prin imputernicit, obtinerea consimtamantului s.a.m.d., vor fi pastrate pe durate de cel putin 3 ani, indiferent de durata stabilita pentru prelucrare, strict din prisma posibilitatii operatorului de a proba in fata A.N.S.P.D.C.P desfasurarea unei prelucarii conforme si respectarea drepturilor persoanei vizate.

 

Drepturile persoanei vizate. Modalitati de exercitare. Masurile si Garantiile VIITORPLUS

 

Orice persoana vizata are urmatoarele drepturi in raport cu operatorul de date cu caracter personal:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea VIITORPLUS ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si in caz afirmativ, se poate obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul  de a se opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea VIITORPLUS.

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate de VIITORPLUS, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care VIITORPLUS nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a  opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale VIITORPLUS prevaleaza asupra celor apartinand persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

In situatia in care se considera ca drepturile care-i sunt recunoscute de prin Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plangeri.

 

 Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:

 • Adresa: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336;
 • Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212;
 • Fax: +40.318.059.602;
 • E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: dataprotection.ro.

__________________________________________________________________________________

Prin completarea formularelor disponibile pe platforma www.hartareciclarii.ro fiecare utilizator sau dupa caz, client, intelege si accepta ca operatorul si partenerii sai sa  prelucreze datele acestuia cu caracter personal, in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidentialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

In prelucrarea datelor cu caracter personal, VIITORPLUS si oricare partener VIITORPLUS va actiona in mod legal, echitabil si transparent, cu respectarea tuturor principiilor impuse de legislatia in vigoare. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopuri determinte, explicite si legitime. Procesarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personal vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor.

ViitorPlus nu va trasfera datele colectate prin intermediul site-ului in afara teritoriului Romaniei. Accesul la aceste date ar putea fi permis furnizorului extern de servicii IT, si oricaror furnizori externi de servicii contractati in scopul de a asigura functionarea optima si securitatea platformei.

__________________________________________________________________________________

 

Pentru asigurarea legalitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, VIITORPLUS isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internationale si nationale in materie de protectie a datelor cu caracter personal.

Printre aceste masuri de securitate se numara (fara a se limita la) – securizarea spatiilor de stocare fizice/digitale a datelor (chei, parole, alerte de securitate, notificari de accesare sistem, antivirus), limitarea accesului la date strict la persoanele cu atributii specifice in raport de scopul prelucrarii, informarea, responsabilizarea si indrumarea adecvata a angajatilor, partenerilor, colaboratorilor carora li se permite accesul la date, stabilirea unor atributii specifice in contractele si fisele de post ale angajatilor, incheierea unor Acorduri de confidentialitate cu colaboratorii externi/departamentele externalizate/furnizorii de servicii si orice alte persoane carora li se permite accesul la date sau li se transfera date, asigurarea nedivulgarii niciunei date aferente contului de utilizator la momentul la care un utilizator face orice tip de comunicare catre/prin platforma/aplicatie si verificarea prealabila a comunicarilor catre/prin platforma/aplicatie pentru a asigura ca acestea nu divulga date personale. Utilizatorul care transmite continutul supus cenzurarii din prisma GDPR, nu poate opune fata de ViitorPlus libertatea sa de expresie. Orice utilizator intelege si accepta ca orice situatie litigioasa care sta la baza divulgarii in continutul comunicarilor sale a unor date cu caracter pesonal trebuie facuta de autoritatile competente.

 

VIITORPLUS nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate in modurile detaliate anterior, cu exceptia angajatilor autorizati, a persoanelor imputernicite ale VIITORPLUS ori a partenerilor VIITORPLUS carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele VIITORPLUS (prestare servicii, asigurare informare completa si corecta a persoanelor vizate, transmitere comunicari marketing, etc.) sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala sau o solicitare legitima a unei autoritati competente in sarcina VIITORPLUS si/sau a partenerilor, colaboratorilor, angajatilor sai.

 

Solicitari/reclamatii/sesizari privind datele cu caracter personal si Brese de securitate – gestionare, solutionare, comunicare si cooperare.

Orice solicitari/reclamatii/sesizari privind datele cu caracter personal vor fi adresate operatorului in scris, intr-una dintre modalitatile de contact disponibile pe site si, cu furnizarea unei adrese de contact la care raspunsul/informarile aferente acesteia se pot comunica tot in scris. In acelasi mod se va proceda si in cazul solicitarilor/comunicarilor conexe unor solicitari/reclamatii/sesizari anterioare.

La adresarea oricarei solicitari/reclamatii/sesizari, solicitantul se va identifica in mod corespunzator, pentru a preintampina compromiterea confidentialitatii datelor, adoptarea unor masuri la solicitarea unor persoane neindreptatite/neautorizate sau punerea in pericol/incalcarea in orice mod a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor vizate in raport de datele carora este formulata solicitarea.

In cazul cererilor formulare prin imputernicit, se va proceda inclusiv la identificarea adecvata a imputernicitului si verificarea calitatii sale (inclusiv direct de la persoana vizata).

Solicitarile transmise telefonic sau solicitarile in care singura data de contact disponibila este numarul de telefon al persoanei vizate nu vor fi avute in vedere, pana nu vor fi transmise in scris, in conditiile precizate anterior. Deopotriva, daca solicitarea este facuta in conditii care sa ridice o suspiciune a operatorului cu privire la identitatea solicitantului sau cu privire la caracterul legal al solicitarii operatorul va putea suspenda solutionarea pana la furnizarea unor informatii/date suplimentare rezonabile in vederea confirmarii identitatii si/sau calitatii solicitantului.

Subordam aceaste cerinte obligatiei noastre noastre legale si interesului nostru legitim de a dovedi respectarea drepturilor dumneavoastra conform GDPR si a tuturor normelor legale in materia potectiei datelor.

Solutionarea oricarei cereri se va realiza in termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

Raspunsul la solicitare si/sau orice comunicari aferente specificului ei vor fi transmise in scris persoanei vizate sau persoanei imputernicite de aceasta, in modalitatea in care operatorul a primit solicitarea (exemplu – pentru solicitarea transmisa prin e-mail se va raspunde prin e-mail, pentru solicitarea prin corespondenta fizica se va raspunde prin corespondenta fizica), sau in alta modalitate scrisa expres si rezonabil solicitata de persoana vizata/de imputernicitul sau.

Bresa de securitate este o  incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, spre exemplu – prelucrarea neautorizata in oricare dintre modalitatile enumerate in definitia prelucrarii de mai sus.

In cazul unei brese de securitate, operatorul o va notifica la A.N.S.P.D.C.P fara intarzieri nejustificate si, daca este posibil, in termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunostinta de aceasta, cu exceptia cazului in care este putin probabil sa genereze un risc pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice.

 

In cazul in care bresa de securitate este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, operatorul va informa in mod adecvat si conform legii inclusiv persoana vizata, fara intarzieri nejustificate.

Exceptional, informarea persoanei vizate in cazul unei brese nu se va realiza daca:

 1. a) s-au adoptat masuri de protectie tehnice si organizatorice adecvate privind datele vizate de bresa, prin care aceste date au devenit neinteligibile oricarei persoane care nu este autorizata sa le acceseze;
 2. b) operatorul s-a asigurat, prin masuri ulterioare adecvate ca riscul ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate nu mai este susceptibil sa se materializeze;
 3. c) informarea ar necesita un efort disproportionat. In aceasta situatie, se va efectua o informare publica – prin site-ul web al operatorului si, eventual, intr-o alta modalitate care va fi considerata necesara de A.N.S.P.D.C.P sau care ar asigura o modalitate de informare la fel de eficienta a persoanelor vizate.

 

In faza prealabila solutionarii oricarei solicitari/reclamatii/sesizari si in cursul solutionarii sale, cat si in cazul oricarei eventuale brese de securitate, raporturile dintre operator cu persoana vizata si cu Autoritatea de Supraveghere vor fi caracterizate de transparenta si deschidere la cooperare din partea operatorului.

 

Modificarea Politicii de Confidentialitate

Daca este necesara o schimbare a prezentelor reguli de confidentialitate, VIITORPLUS va publica respectivele modificari pentru a asigura o informare corecta si completa privind  datele colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

 

 

Versiune publicata la 08.05.2019

 

2019 Copyright VIITORPLUS SRL

 

NEWSLETTER

Introduceți aici adresa de email pentru a vă abona la lista de noutăți Harta Reciclarii

Prin abonare vă exprimați acordul de a primi informații despre Harta Reciclării și programele Viitor Plus.

Copyright © 2024 Viitor Plus.

Back To Top