skip to Main Content
Știați Că Deșeurile Din Construcții…

Știați că deșeurile din construcții…

  • sunt generate în urma activităților de construcție și demolări și sunt compuse din betoane, dale, cărămizi, țigle, gips carton, asfalt, materiale plastice, metale, lemn, pietre, moloz etc.? Aceste deșeuri sunt cel mai adesea inerte și nebiodegradabile, grele, voluminoase și suprasolicită gropile de gunoi;
  • În deșeurile din construcții pot fi întâlnite și deșeuri periculoase precum azbestul, gudroanele și vopselele, metalele grele – crom, plumb, mercur –, lacurile, adezivii, policlorura de vinil, solvenții, compușii bifenili policlorurați, diverse tipuri de rășini utilizate pentru conservare, ignifugare, impermeabilizare etc.?Acestea sunt separate și reciclate conform categoriei în care se încadrează;
  • În România, firmele de construcții au obligația de sortare, reutilizare, reciclare, eliminare a deșeurilor de pe șantiere? Cei care își realizează în regie proprie lucrări de construcții în locuințe trebuie să solicite serviciile firmelor de salubritate sau a altor firme specializate în acest domeniu;
  • În anul 2008, în România, cantităţile de deşeuri provenite din activităţile de construire şi demolare colectate de către municipalităţi prin firmele specializate în activităţi de salubritate, au reprezentat 11% din cantitatea totală de deşeuri municipale colectată?
  • La nivelul Uniunii Europene, deşeurile provenite din construcţii şi demolări reprezintă o treime din totalul deşeurilor generate, însă rata medie de colectare a acestor tipuri de deşeuri este sub 50%?
  • În 2012, România a valorificat 40% din totalul deșeurilor din construcții și demolări generat, potrivit ultimelor date disponibile dintr-un studiu realizat de Comisia Europeană?
  • Până în 2020, România şi toate ţările UE trebuie să atingă ţinta de reciclare a 70% din deşeurile generate din construcții și demolări?
  • 90% din deșeurile din construcții și demolări sunt formate din ciment, cărămidă și piatră și pot fi reutilizate?
  • La nivelul Uniunii Europene, deșeurile de tip DCD reprezintă aproximativ o treime din procentul total al deșeurilor generate, iar procentul colectării lor se apropie de 50%?
  • Deșeurile din construcții și demolări din Statele Unite ale Americii însumează aproximativ 480 de millioane de tone pe an?

Surse:

http://www.traiverde.ro/uploads/fisiere_biblioteca/12/ghid%20deseuri%20constructii%20si%20demolari.pdf

https://www.raportaremediu.ro/2017/10/19/situatia-actuala-a-deseurilor-provenite-din-constructii-si-demolari/

https://www.colectaredeseuri.ro/reciclare-deseuri-din-constructii/

https://www.brantner.com/en/group/about-us/news/news-detail/artikel/construction-waste-recycling.html

http://dtspecializedservices.com/blog/posts/view/15/key-facts-about-recycling-in-construction-and-demolition

https://blog.capterra.com/5-tips-for-recycling-your-construction-waste/

Back To Top